Nhí Tài Năng 2016 - Đỗ Bảo Minh SBD 17

Đỗ Bảo Minh

Mã sô: 17

Nhí Tài Năng 2016 - Lê Thị Mai Anh SBD 3

Lê Thị Mai Anh

Mã sô: 03

Nhí Tài Năng 2016 - Nguyễn Như Ngọc SBD 4

Nguyễn Như Ngọc

Mã sô: 04

Nhí Tài Năng 2016 - Trương Thị Giang SBD 5

Trương Thị Giang

Mã sô: 05

Nhí Tài Năng 2016 - Nguyễn Khánh Linh SBD 6

Nguyễn Khánh Linh

Mã sô: 06

Nhí Tài Năng 2016 - Hà Châu + Phương Nhi SBD 18

Nguyễn Hà Châu - Trần Phương Nhi

Mã sô: 18

Nhí Tài Năng 2016 - Lê Gia Cát Tiên SBD 21

Lê Gia Cát Tiên

Mã sô: 21

Nhí Tài Năng 2016 - Thái Bảng Anh SBD 23

Thái Bảng Anh

Mã sô: 23

Nhí Tài Năng 2016 - Linh Chi + Lan Chi SBD 30

Nguyễn Ngọc Lan Nhi - Nguyễn Thị Linh Chi

Mã sô: 30

Nhí Tài Năng 2016 - Phan Phạm Mai Trang SBD 31

Phan Phạm Mai Trang

Mã sô: 31

Nhí Tài Năng 2016 - Trương Ngọc Linh SBD 9

Trương Ngọc Linh

Mã sô: 09

Nhí Tài Năng 2016 - Phan Tuấn Kiệt SBD 12

Phan Tuấn Kiệt

Mã sô: 12

Nhí Tài Năng 2016 - Lê Quỳnh Phương SBD 8

Lê Quỳnh Phương

Mã sô: 08

Nhí Tài Năng 2016 - Nguyễn Quốc Đạt SBD 16

Nguyễn Quốc Đạt

Mã sô: 16

Nhí Tài Năng 2016 - Phạm Lê Quốc Hưng SBD 27

Phạm Lê Quốc Hưng

Mã sô: 27

Nhí Tài Năng 2016 - Lê Nguyễn Mỹ Hiền SBD 24

Lê Nguyễn Mỹ Hiền

Mã sô: 24

Nhí Tài Năng 2016 - Nguyễn Thùy Diệu Hân SBD 26

Nguyễn Thùy Diệu Hân

Mã sô: 26

Nhí Tài Năng 2016 - Lâm Nguyễn Ái My SBD 25

Lâm Nguyễn Ái My

Mã sô: 25

Nhí Tài Năng 2016 - Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc SBD 20

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

Mã sô: 20

Nhí Tài Năng 2016 - Lại Ngọc Mỹ Hoa SBD 29

Lại Ngọc Mỹ Hoa

Mã sô: 29

Nhí Tài Năng 2016 - Nguyễn Anh Tuấn SBD 14

Nguyễn Anh Tuấn

Mã sô: 14

Nhí Tài Năng 2016 - Nhóm Hoa của mẹ SBD 19

Nhóm Hoa của mẹ

Mã sô: 19

Nhí Tài Năng 2016 - Nguyễn Lê Phương Linh SBD 28

Nguyễn Lê Phương Linh

Mã sô: 28