Bình luận viên

nguyenthuyvinh

Mã sô: 12

Điểm số bình chọn: 5300

Nhảy hip hop " Bông béo dạy muộn"

nguyenanhtu1

Mã sô: 11

Điểm số bình chọn: 2500

Múa "Những cô gái làng lụa"

nhomthienthan

Mã sô: 10

Điểm số bình chọn: 5910

Hát "Vui hội mùa xuân"

nhungngoisaonhi

Mã sô: 09

Điểm số bình chọn: 37500

Múa "Hồn Việt"

quochuythucnhi

Mã sô: 08

Điểm số bình chọn: 38400

Đơn ca "Nhật ký của mẹ & Lời mẹ ru"

nguyenphuongnhi5

Mã sô: 07

Điểm số bình chọn: 49000