• Tên bé: Hà Như Minh - Hoàng Diệu Hà My
  • Nickname: Hà Như Minh - Hoàng Diệu Hà My
  • Ngày sinh:
  • Giới tính: Nữ
  • Giới thiệu:
  • Mã số: 13
  • Nội dung bài thi: Nhí Tài Năng 2016 - Hà Như Minh + Hoàng Diệu Hà My SBD 13
  • Điểm bình chọn chung cuộc: 47140
  • Xếp hạng chung cuộc: 2
Clip dự thi

Chủ đề clip: Nhí Tài Năng 2016 - Hà Như Minh + Hoàng Diệu Hà My SBD 13

Tên thí sinh: Hà Như Minh - Hoàng Diệu Hà My

Mã số :13

Để bình chọn cho thí sinh, soạn tin:
NHI 13 gửi 8730
THÍ SINH NHẬN ĐƯỢC 100 ĐIỂM BÌNH CHỌN

Bình luận