• Tên bé: Lã Minh Châu
  • Nickname: Lã Minh Châu
  • Ngày sinh:
  • Giới tính: Nữ
  • Giới thiệu:
  • Mã số: 22
  • Nội dung bài thi: Nhí Tài Năng 2016 - Lã Minh Châu SBD 22
  • Điểm bình chọn chung cuộc: 0
  • Xếp hạng chung cuộc: 5
Clip dự thi

Chủ đề clip: Nhí Tài Năng 2016 - Lã Minh Châu SBD 22

Tên thí sinh: Lã Minh Châu

Mã số :22

Để bình chọn cho thí sinh, soạn tin:
NHI 22 gửi 8730
THÍ SINH NHẬN ĐƯỢC 100 ĐIỂM BÌNH CHỌN

Bình luận