• Tên bé: Nhóm Hoa của mẹ
  • Nickname: Nhóm Hoa của mẹ
  • Ngày sinh:
  • Giới tính: Nữ
  • Giới thiệu:
  • Mã số: 19
  • Nội dung bài thi: Nhí Tài Năng 2016 - Nhóm Hoa của mẹ SBD 19
  • Điểm bình chọn chung cuộc: 45580
  • Xếp hạng chung cuộc: 3
Clip dự thi

Chủ đề clip: Nhí Tài Năng 2016 - Nhóm Hoa của mẹ SBD 19

Tên thí sinh: Nhóm Hoa của mẹ

Mã số :19

Để bình chọn cho thí sinh, soạn tin:
NHI 19 gửi 8730
THÍ SINH NHẬN ĐƯỢC 100 ĐIỂM BÌNH CHỌN

Bình luận