• Tên bé: Thái Bảng Anh
  • Nickname: Thái Bảng Anh
  • Ngày sinh:
  • Giới tính: Nữ
  • Giới thiệu:
  • Mã số: 23
  • Nội dung bài thi: Nhí Tài Năng 2016 - Thái Bảng Anh SBD 23
  • Điểm bình chọn chung cuộc: 33100
  • Xếp hạng chung cuộc: 4
Clip dự thi

Chủ đề clip: Nhí Tài Năng 2016 - Thái Bảng Anh SBD 23

Tên thí sinh: Thái Bảng Anh

Mã số :23

Để bình chọn cho thí sinh, soạn tin:
NHI 23 gửi 8730
THÍ SINH NHẬN ĐƯỢC 100 ĐIỂM BÌNH CHỌN

Bình luận