Thông tin thí sinh

Họ và tên:

Ngày sinh:

Lớp/trường:

Giới tính:
Nam
Nữ

Sở thích :

Tiết mục dự thi:

Thông tin giám hộ sinh

Họ và tên:

SCMND:

Điện thoại:

Email:

Địa Chỉ:

Vùng / TP:

Thể loại tài năng dự thi:

Thông tin mở rộng về thí sinh và gia đình :

“Lưu ý: Khi đi mang theo giấy đăng ký (nếu chưa gửi đăng ký online, và photo Giấy khai sinh của thí sinh và photo CMT của người giám hộ”